Forska!Sverige

Startskott för den svenska exportstrategin

Publicerad: 2015-09-28

Idag lanseras den svenska exportstrategin – regeringens strategi för att öka svensk försäljning av varor och tjänster. Målet är att fler svenska företag ska vara med i och vinna upphandlingar hos de stora internationella organisationerna, såsom FN och EU.

Exporten av medicinska och farmaceutiska produkter utgör en viktig del av svensk handel. Under våren presenterade Forska!Sverige 14 prioriterade åtgärdsförslag som tagits fram i samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”. I denna presenteras 4 åtgärdsförslag som ska stärka det svenska näringslivsklimatet och göra det internationellt konkurrenskraftigt. Läs dem här (pdf).

Läs mer om den svenska exportstrategin.

Dela gärna den här sidan: