Forska!Sverige

”Staten bör ta över ansvar för sjukvård”

Publicerad: 2014-01-01

Fyra moderata riksdagsledamöter skriver i SvD:

Sverige borde leda vägen från ett sjukvårdssystem till ett hälsovårdssystem, där förebyggande vård är lika viktig som behandlande vård. Perspektivet bör vara långsiktigt med mål att uppnå en jämlik vård av hög kvalitet och ökad hälsa i samhället. Det förutsätter att ny kunskap används i vården i form av införande av nya metoder, tekniker och behandlingar och att en kontinuerlig utvärdering av vårdresultaten görs.

Vi anser att det är en av de viktigaste framtidsfrågorna att hantera för politiken och vi ser gärna ett blocköverskridande arbete för att utveckla sjukvårdens organisation och innehåll i hela landet.

Dela gärna den här sidan: