Forska!Sverige

Stockholm och AstraZeneca ingår samarbetsavtal

Publicerad: 2014-01-07

För att möta de utmaningar som en åldrande befolkning medför inleder Stockholms läns landsting och AstraZeneca ett samarbete för forskning kring, och behandling av, kroniska sjukdomar. Ett gott samarbetsklimat ska främja innovation och stärka den kliniska forskningen i Sverige. Läs mer här