Forska!Sverige

Politikerna vill dubbla satsningarna på medicinsk forskning

Publicerad: 2014-07-02

8 av 10 väljare och 6 av 10 politiker vill fördubbla satsningarna på medicinsk forskning. Det framkommer i en nyligen genomförd valenkät till riksdagskandidater uppsatta på valbar plats och en Sifo-undersökning där väljarna fått svara på samma frågor.

Ladda ner och läs enkätundersökningen till riksdagskandidaterna och allmänheten.

Läs pressmeddelande.

  • 9 av 10 väljare och politiker tycker det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning.
  • Över 95 % av politikerna i alla riksdagspartier tycker det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning.

Valenkat-2014-1

  • 8 av 10 väljare och 6 av 10 politiker anser att det är ett bra förslag att öka inverteringarna i medicinsk forskning från 2 till 4 öre per vårdkrona för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling.
  • Endast 1 % av politikerna och 5 % av väljarna anser att det inte är ett bra förslag.

Valenkat-2014-2

  • 6 av 10 väljare och 8 av 10 politiker anser att riksdagen bör fatta beslut om en samlad nationell life science-strategi.
  • Endast 1 % av alla politiker och 7 % av väljarna anser inte att det bör göras.

Valenkat-2014-3

Valenkäten 2014 genomfördes av pr-byrån Westander. 510 politiker uppsatta på valbar plats inför höstens riksdagsval ombads att svara på en elektronisk enkät. 379 svarade på Forska!Sveriges frågor, vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent. Parallellt genomförde Sifo, på uppdrag av Forska!Sverige, en webbaserad opinionsundersökning där allmänheten, 18 år och uppåt, fick svara på samma frågor.

Dela gärna den här sidan: