Forska!Sverige

Sverige måste satsa på individualiserad medicinering

Publicerad: 2015-11-03

”EU och USA satsar nu miljardbelopp på individualiserad medicinering, medan svenska forskningsfinansiärer och politiker avvaktar trots våra goda förutsättningar. För att vi inte ska halka efter måste vi satsa nu” skriver Olle Stendahl, vice ordförande Forska!Sverige, tillsammans med åtta medförfattare på DN debatt.

Sverige har goda förutsättningar att implementera tidig och individualiserad medicinering och författarna föreslår att myndigheter och intresseorganisationer tillsammans utarbetar en handlingsplan för hur svensk sjukvård ska implementera tidig och individualiserad behandling. Denna handlingsplan bör bygga på en utredning med bred representation för alla inblandade aktörer. Svenska forskningsfinansiärer bör vidare utlysa strategiska svenska forskningsprogram för tidig och individualiserad medicinering, samt att ovanstående länkas till motsvarande EU-initiativ.

Läs debattartikel

Dela gärna den här sidan: