Forska!Sverige

Sverige tappar i internationell ranking

Publicerad: 2014-09-05

I dagarna publicerades World Economic Forums ranking över global konkurrenskraft. I denna rapport görs en bedömning och ranking av länders sammantagna konkurrenskraft utifrån faktorer som t.ex. förutsättningar för innovation, användning av ny teknik, forskning och arbetsmarknad.

Sverige får överlag relativt starka betyg och landar på en 10:e plats. Oroande är dock att Sverige fortsätter på en nedåtgående trend och tappar från fjolårets 6:e plats. År 2010 rankades Sverige som nummer två.

Särskilt oroande är att Sverige tappar inom forskning och utveckling (FoU). På området FoU-samverkan mellan universitet och näringsliv har Sverige fallit från plats 2 år 2006 till plats 11 i år, inom ”kvalitet på forskningsinstitutioner” från plats 4 till 14 mellan år 2011 och 2014, ”företagens FoU-utgifter” från plats 1 till 6 mellan år 2010 och 2014 och inom området ”tillgången på forskare och ingenjörer” från plats 3 till 19 mellan 2011 och 2014.

Läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag för att vända den negativa trenden inom svensk Life Science.

Läs World Economic Forums rapport.

Dela gärna den här sidan: