Forska!Sverige

Unika möjligheter för Sverige att förbättra vård genom synkroniserad vårddata – läs ny rapport

Publicerad: 2018-05-08

Genom att samla in, använda och dela vårddata kan vi minska antalet vårdskador, öka vårdkvaliteten, uppnå en mer jämlik vård, minska den administrativa bördan i vården samt öka integritetsskyddet, patientsäkerheten och patientdelaktigheten. En ny SIFO-undersökning, beställd av Forska!Sverige, visar dessutom att 95 % av svenskarna vill dela sin hälsodata. Så nu är det hög tid att agera. Läs våra förslag i vår senaste rapport, framtagen av 32 organisationer under ledning av Forska!Sverige.

Läs rapporten här!

Dela gärna den här sidan: