Forska!Sverige

Universitetssjukvård i nya ALF-avtalet mellan SLL och KI

Publicerad: 2016-03-17

Begreppet universitetssjukvård införs i det regionala ALF-avtalet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet som nu är klart. Något som Forska!Sverige och nätverket "Agenda för hälsa och välstånd" föreslår även ska gälla på nationell nivå.

Ett nytt regionalt ALF-avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har beslutats i landstingsfullmäktige. En nyhet i avtalet är att begreppet universitetssjukvård införs för att stärka kopplingen mellan akademin och hälso- och sjukvården.

quote-left-bigDet här är en mycket positiv utveckling. Vi har länge förordat ett ackrediteringssystem av sjukhusvården och det är ett av våra 14 förslag för att stärka life science-systemet i Sverige – för ökad hälsa och välstånd – säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

 

De 14 åtgärdsförslagen som arbetats fram inom nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterades i en rapport i maj 2015. Nätverket följde nyligen upp med en gemensam vision samt ett erbjudande som beskriver vad vi i Agenda-samarbetet är beredda att göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt och hur vi tillsammans kan bidra till att nå visionen.

Dela gärna den här sidan: