Forska!Sverige

Utredning om karriärvägar för unga forskare överlämnas

Publicerad: 2016-03-29

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tog idag emot utredningen ”Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare” av regeringens särskilda utredare utredare Ann Fust, Vetenskapsrådets förvaltningschef.

Syftet med utredningen har varit att se över villkoren för yngre forskare för en tryggad återväxt av framstående unga forskare i Sverige. Utredaren har bland annat granskat doktoranders villkor och hur en attraktiv forskarkarriär skapas.

Vi följer fortsatt arbete med stort intresse och ser fram emot förverkligande av karriärstrukturer som gör forskaryrket till ett attraktivt val för unga. Se våra konkreta åtgärdsförslag i linje med utredningen.

Till regeringskansliets pressmeddelande
Till betänkandet

Dela gärna den här sidan: