Forska!Sverige

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev!

Publicerad: 2019-02-25

I detta nyhetsbrev blir det tydligt hur viktig forskningen är för samhället och hur snabbt utvecklingen går framåt. Vi har genomfört intervjuer som visar på forskningens framsteg kring demenssjukdomar, vi har skrivit om AI som hjälper cancersjuka och kapar vårdköer samt tagit del av nyheten om ett nytt subventionerat läkemedel som hjälper patienter som lider av migrän. Därutöver har vi uppmärksammat den nya regeringen på fem konkreta förslag för att möta landets hälsoutmaningar som det redan finns en bred politisk enighet för.

Nyhetsbrevet i sin helhet läser ni här.

Dela gärna den här sidan: