Forska!Sverige

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

Publicerad: 2020-03-04

I detta nyhetsbrev kan vi berätta att 34 organisationer förnyar sin samverkan i ”Agenda för hälsa och välstånd” i syfte att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande. De har även inlett ett arbete med att ta fram mål, åtgärdsförslag och handlingsplaner för framtidens kliniska forskning.

Du kan även ta del av en publikation där 32 personer besvarar frågor om ambitionerna för medicinsk forskning i Sverige och ett uppdaterat faktablad om hjärt-kärlsjukdomar. Vi informerar också om förnyelse i styrelsen, regeringens nya samverkansgrupp, debattartiklar med mera.

Läs nyhetsbrevet här.

Dela gärna den här sidan: