Forska!Sverige

10 prioriterade åtgärder för att stå bättre rustade inför framtida hälsohot - välkomna den 6 maj!

Publicerad: 2021-04-13

Vi befinner oss fortfarande i den pandemi som slagit hårdare mot enskilda liv och hela samhället än vad de flesta av oss kunde ana i början av år 2020. Initiativ från både offentlig och privat sektor har steg för steg tagit oss närmare en lösning, tack vare starka insatser av en mängd individer och organisationer. Samtidigt har det blivit tydligt att vårt samhälle står sårbart vid oförutsedda utbrott av nya sjukdomar. Mycket hade kunnat fungera bättre och därmed ökat möjligheterna att rädda liv.

Vård, medicinsk forskning och utveckling står i frontlinjen när det gäller att hantera och bekämpa denna typ av kris. Därför behöver vi nu ta vara på våra erfarenheter och befästa positiva lärdomar från pandemin, samtidigt som vi identifierar och arbetar bort svagheterna i systemen.

Som en del av regeringens samverkansprogram Hälsa och life science har Forska!Sverige tillsammans med de 34 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd utrett följande frågor:

  • Vilken roll spelar medicinsk forskning och utveckling under en kris som pandemin?
  • Hur har möjligheten att bedriva och dra nytta av medicinsk forskning och utveckling påverkats av pandemin?

Gruppens breda sammansättning gör att vi kan ge en bild av hur pandemin påverkat medicinsk forskning och utveckling inom vård, akademi och företag ur en mängd perspektiv. Det ger oss en unik möjlighet att identifiera styrkor och svagheter. Baserat på analysen bidrar vi med 10 åtgärdsförslag som vi anser bör prioriteras för att vi i Sverige ska kunna dra större nytta av forskning och utveckling och därmed stå bättre rustade inför framtida hälsohot.

Den 6 maj samlar vi politiker och en expertpanel bestående av ledande life science-aktörer för en konstruktiv diskussion om förslagen och vägen framåt.

Klicka här för program och mer information om dagen.

Du är hjärtligt välkommen!

Dela gärna den här sidan: