Forska!Sverige

Välkommen till riksdagsseminarium: Precisionshälsa – vägen framåt

Publicerad: 2022-05-25

Med precisionshälsa har vi möjlighet till bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser. Men, det kräver politisk handlingskraft och omställningar på flera områden.

Den 8 juni välkomnar Forska!Sverige och RIFO dig till ett riksdagsseminarium med spännande talare och panelsamtal. Fokus för dagen är precisionshälsa, se gärna vårt nya kunskapsunderlag Precisionshälsa – vägen framåt och en kortfilm med 10 exempel på möjligheterna med precisionshälsa.

Vi presenterar även en granskning av regeringens arbete under år 2021 och början av år 2022 med att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Rapporten ligger till grund för ett konstruktivt samtal mellan politiker och aktörer från life science-systemet. Ta gärna del av tidigare granskningar.

Ta del av programmet och mejla sarah.roos@forskasverige.se senast den 6 juni för inbjudan.

Välkommen!

Dela gärna den här sidan: