Forska!Sverige

Välkommen till seminarium

Publicerad: 2017-07-11

Forska!Sverige, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har nöjet att bjuda in till ett seminarium om ehälsa som bjuder på mycket information och möjlighet till aktivt deltagande! Anmäl senast den 18 augusti 2017. Antalet platser är begränsade.

Australien gör nu en stor nationell satsning på ehälsa. Här i Sverige har SKL och regeringen enats om Vision ehälsa 2025, där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En gemensam styr- och samverkansorganisation har bildats och leds av en styrgrupp med politiska företrädare för regeringen och SKL. Även om förutsättningarna skiljer sig åt mellan Sverige och Australien finns det gemensamma utmaningar och stora möjligheter att lära av varandra, exempelvis vad gäller lagstiftning, etik, teknik, implementering, uppföljning m.m.

Till anmälan och program.

Dela gärna den här sidan: