Forska!Sverige

Patientnära forskning och innovation i sjukvården

Sverige står inför att antal utmaningar, bland annat så ges det för lite utrymme för patientnära forskning och innovation i sjukvården. Här kan du ladda ner och läsa rapporter och referenser om detta.

FoU 2015 - Forskning och utveckling av läkemedel i Sverige

LIF (2015)

Ladda ner

Kliniska prövningar i Kina och Indien

Tillväxtanalys (2015)

Ladda ner

Potential och utmaningar för samordning av kliniska studier

Tillväxtanalys (2015)

Ladda ner

FoU 2014 - Forskning och utveckling av läkemedel i Sverige

LIF (2014)

Ladda ner

Den Innovativa Vården

VINNOVA, Sanandaji N (2012)

Ladda ner

Hur Ska Forskningen få Plats i Sjukvården

En sammanfattning från seminariet ”Forskningens plats i sjukvården”

Arrangörer: Sveriges läkarförbund, LIF och Forska!Sverige (2012)

Ladda ner

LIF:s FOU-enkät för 2012

LIF (2013)

Ladda ner

LIF:s FoU-enkät för 2011

LIF (2012)

Ladda ner

LIF:s FoU-enkät för 2010

LIF (2011)

Ladda ner

Value Guided Healthcare As a Platform for Industrial Development in Sweden

The Boston Consulting Group (2009)

Ladda ner

Svensk Behandlingsforskning

VINNOVA och Vetenskapsrådet (2009)

Ladda ner

Kunskapsbaserad och innovativ utveckling för hälsa och välfärd – ett urval av regeringens vidtagna åtgärder

Socialdepartementet (2014)

Ladda ner

Life Science - Satsningar inom livsvetenskap i Sverige

Utbildningsdepartementet (2014)

Ladda ner

Välfärdsutvecklingsrådets delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådet (2011)

Ladda ner

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådet (2012)

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: