Forska!Sverige

Vi stödjer March for Science

Publicerad: 2017-04-20

Den 22 april deltar vi och hundratusentals andra runt om i världen i en manifestation för vetenskapen. Välkommen du också!

Vårt samhälle bygger på resultat från forskning. För oss, liksom för många andra svenska organisationer och företag, är vetenskap en grundpelare i vår verksamhet. Samhället och forskarna behöver varandra för att klara utmaningarna som mänskligheten står inför.

I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt  i samhällsdebatten vill vi värna källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och fira vetenskapen den 22 april för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap!

Vi samlas på Mariatorget, i parken vid Hotel Rival kl. 11:45.

Avmarsch sker kl. 12.00 från Mariatorget (karta). Manifestationen avslutas på Medborgarplatsen med tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare på scen kl. 13:30-15:00 (program).

Läs mer på marchforscience.se

Vi ses på lördag!

Dela gärna den här sidan: