Forska!Sverige

Manifestation för forskning!

Publicerad: 2018-04-10

Den 14 april deltog vi och tusentals andra runt om i världen i en manifestation för vetenskapen.

Vårt samhälle bygger på resultat från forskning. Samhället och forskarna behöver varandra för att klara utmaningarna som mänskligheten står inför.

I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt i samhällsdebatten vill vi värna källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Forska!Sverige är en av avsändarna till debattartikel i SvD som publicerades med anledning av March for science.

Lördag 14 april samlades vi för att lyssna till tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare (program).

Under manifestationen lanserades #Hurvetdudet?-kampanjen vars syfte är att öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vetenskapens betydelse för en positiv samhällsutveckling inför det stundande riksdagsvalet.

Läs mer på marchforscience.se och hurvetdudet.nu

Dela gärna den här sidan: