Forska!Sverige

Viktigt med forskande läkare

Publicerad: 2013-12-10

Forska!Sverige deltog under fredagen i medicinska riksstämmans symposium om medicinsk forskning i klinik. Bland förslagen lyftes bland annat frågan om tydligare karriärvägar och stärkta incitament för forskande ST-läkare. Läs mer på Dagens Medicin.

Dela gärna den här sidan: