Forska!Sverige

Wallenbergstiftelserna satsar ytterligare på svensk spetsforskning

Publicerad: 2014-06-03

Göran Sandberg och Peter Wallenberg Jr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse meddelar idag på DN debatt att man satsar ytterligare 1,7 miljarder på svensk medicinsk forskning under de kommande tio åren. Förhoppningen är att detta, tillsammans med insatser från staten och andra aktörer, ska bli en vändpunkt för den rådande negativa trenden för svensk life science. Satsningen fokuserar på uppbyggnad av infrastruktur för genomsekvensering, biobanker och registerforskning, breddade samarbeten samt karriärprogram för kliniska forskare.

Läs mer på DN debatt.

Dela gärna den här sidan: