Forska!Sverige

Vad har Sverige som andra länder inte har? – Alla våra hälsoregister som ju är en guldgruva!

Barbro WesterholmRiksdagsledamot (L)

Agenda för hälsa och välstånd

I ”Agenda för hälsa och välstånd” samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, för att långsiktigt samarbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.
Under 2014-15 lades grunden till samarbetet när aktörerna tillsammans utarbetade 14 konkreta åtgärdsförslag i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd. Förslagen presenterades i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” vid en konferens i maj 2015. Läs mer om det inledande projektet och resultaten.

”Agenda för hälsa och välstånd” – verksamhet och resultat

Läs om vår verksamhet och resultat sedan start i juli 2014, bland annat om vår trippelministerkonferens där ”Agenda för hälsa och välstånd” överlämnade sina 14 konkreta åtgärdsförslag, politiskt genomslag för åtgärdsförslagen, samt om våra Almedalsevent 2017.

Statusrapport 2017

Läs vår granskning av regeringens arbete med att stärka life science-systemet. I vår årliga statusrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Statusrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

 

 

 

Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd – 2017”

I början av 2017 samlades ”Agenda för hälsa och välstånd” för att i workshops vidareutveckla åtgärdsförslagen från 2015. Läs våra 14 åtgärdsförslag med handlingsplaner, i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd.

 

 

 

 

Statusrapport 2016

statusrapport-2016-front-01Läs vår granskning av regeringens arbete med att stärka life science-systemet. I vår årliga statusrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Statusrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

 

 

 

Aktörernas erbjudande 2016

Läs våErbjudande-dropshadowrt erbjudande som beskriver vad vi i Agenda-samarbetet är beredda att göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt. Du kan även ladda ner sammanfattningen.

Vi presenterar också en utförlig sammanställning av exempel på hur forskning skapar värde i form av hälsa och ekonomisk tillväxt, samt en genomgång av andra länders satsningar inom life science.

 

 

Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” 2015

agenda-framsidaLäs våra 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner, i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd. Du kan även ladda ner sammanfattningen.

 

 

 

 

 

 

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: