Forska!Sverige

8 satsningar på ”Centres of Excellence”

Publicerad: 2020-10-14

Forska!Sverige har sammanställt svenska och internationella satsningar på ”Centres of Excellence” och beskrivit struktur, funktion med mera. Detta dokument innehåller inga slutsatser eller rekommendationer från Forska!Sverige, utan utgör ett sammanfattande underlag.

Ett ”Centre of Excellence” kan beskrivas som en sammanslagning av grupper av personer som tar sig an ett fokusområde på ett multidisciplinärt arbetssätt. Personerna som är från olika discipliner eller instanser skapar en struktur där ledarskap, forskning, stöd och/eller utbildning bedrivs för att driva utvecklingen framåt inom det valda fokusområdet. Målet är inte bara att uppnå ett enstaka forskningsresultat, utan att också bidra till en samhällelig kvalitetsutveckling när det gäller kompetens, utnyttjande av resurser, bildning och internationell attraktivitet. Läs sammanställningen här.

Dela gärna den här sidan: