Forska!Sverige

Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige välkomnar Socialdemokraternas vårmotion

Publicerad: 2012-05-03

Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige välkomnar Socialdemokraternas vårmotion, där ökade statliga investeringar i forskning, riskkapitalförsörjning och strategisk samverkan är i fokus. Life science pekas ut som ett prioriterat område – Det är ett gott tecken att politikerna både i regeringen och oppositionen nu uppmärksammar vikten av medicinsk forskning för hälsa och välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige. Läs hela pressmeddelandet här
Dela gärna den här sidan: