Forska!Sverige

H.M. Konungens medalj till professor Göran K. Hansson

Publicerad: 2017-01-31

Vi gratulerar professor Göran K. Hansson, en av Forska!Sveriges grundare, som tilldelas H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

Jag är förstås väldigt hedrad av att få HM Konungens medalj. Framför allt vill jag se medaljförläningen som ett bevis för att Vetenskapsakademien och det svenska forskarsamhälle som jag har förmånen att verka i, spelar en viktig roll i dagens Sverige. Det är inspirerande inför det arbete som ligger framför oss när det gäller att stärka svensk forskning.

Göran K. Hansson är professor i experimentell kardiovaskulär medicin vid Karolinska Institutet. Hans forskningsområde rör samspelet mellan immunsystemet och blodkärl samt uppkomsten av åderförkalkning. Vidare är Göran K. Hansson bland annat Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse och ledamot av Academia Europaea. Han är också en av Forska!Sveriges grundare.

Det är mycket glädjande att professor Hansson tilldelas den här utmärkelsen. Med hans hans gedigna kompetens och stora engagemang i medicinsk forskning och forskningsfrågor är han en mycket värdig mottagare, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

 

Läs mer om professor Hanssons forskning.

 

Dela gärna den här sidan: