Forska!Sverige

Drömmen - ett vaccin mot hjärt-kärlsjukdomar!

”En hjärtinfarkt föregås ofta av kärlkramp, men kan även slå till som en blixt från en klar himmel”, säger Göran Hansson, professor i Kardiovaskulär Medicin, vid Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska sjukhuset.

Hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd och orsakas av åderförkalkning, en långsam sjukdomsprocess som startar i ung ålder. Vid åderförkalkning ansamlas farliga fetter i kroppens stora blodkärl. Inne i kärlväggen attackerar kroppens försvar, immuncellerna, de kolesterolhaltiga fetterna och startar en inflammation, som kan orsaka en kärlskada och utlösa en blodpropp. Sker det i hjärnan drabbas man av en stroke och i hjärtat, en hjärtinfarkt. Ärrvävnaden som kan uppstå i hjärtat kan leda till en sämre pumpförmåga, så kallad hjärtsvikt.

”I samarbete med forskare vid Lunds universitet, försöker vi i min forskargrupp identifiera exakt vad det är i det onda kolesterolet som immunförsvaret reagerar på och hur vi kan stoppa förloppet. Detta är en förutsättning för att kunna utveckla ett vaccin mot hjärt-kärlsjukdom”, säger Göran.

Både i Sverige och globalt sett är hjärt- och kärlsjukdom den idag vanligaste dödsorsaken. Detta trots en minskning av antalet drabbade med 30 procent under de senaste 30 åren, bland annat till följd av livsstilsåtgärder och bra akutsjukvård med till exempel blodproppslösande läkemedel och stentar. Utöver preventionsforskning, nämner Göran också flera andra starka forskningsområden som syftar till att minska skadorna hos de som drabbas.

Ett lovande område är stamcellsforskningen, där det exempelvis kan bli verklighet att bygga nya hjärtceller när de gamla har tagit slut.

Vidare betonar Göran vikten av att bygga kunskapen systematiskt. ”Vi kan inte rusa iväg för snabbt utan att ha solid kunskap och först lösa de underliggande problemen.

En växelverkan mellan klinisk forskning och grundforskning är nödvändig om vi ska lyckas utveckla ny behandling och nya förebyggande åtgärder mot hjärtkärlsjukdom.”

Juni 2014

Dela gärna den här sidan: