Forska!Sverige

”Klinisk forskning måste prioriteras”

Publicerad: 2015-11-18

Klinisk forskning är en förutsättning för metodutveckling och kvalitetsdrivet förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Den behövs helt enkelt om vi ska leverera vård av god kvalitet.

Läs intervju med Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets forskningsdelegation och Kaj Stenlöf, chef för enheten för nationell samordning av kliniska studier, i SLS Aktuellt (pdf).

 

Dela gärna den här sidan: