Forska!Sverige

Ny EU-statistik: Forskningsinvesteringarna i Sverige minskar

Publicerad: 2016-03-10

Sveriges totala investeringar i forskning och utveckling (FoU) minskade från 3,30 till 3,16 procent av BNP mellan 2013 och 2014, enligt ny statistik från EU-kommissionen.

Sedan år 2000 har Sverige, enligt EU-kommissionen, haft den tredje lägsta tillväxttakten för FoU i relation till BNP bland samtliga 28 EU-länder. Det betyder att Sverige kommer allt längre bort från det officiella svenska målet om att öka FoU-andelen till 4 procent av BNP år 2020.

Den främsta förklaringen till att Sverige sackar efter är att företagen flyttar sin FoU till andra länder, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Flera stater satsar mer på forskning och utveckling än Sverige. De svenska statliga anslagen för civil forskning och utveckling var 0,81 procent av BNP 2014 och Sverige ligger därmed på femte plats av de 28 EU-länderna.

Regeringens 10-åriga forskningsproposition i höst är ett ypperligt tillfälle för en omfattande svensk satsning, både finansiellt och strukturellt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

 

Läs Forska!Sveriges pressmeddelande

Läs EU-kommissionens rapport ”Science, Research and Innovation Performance of the EU 2016” (pdf)

Läs om det svenska målet: Regeringskansliet, Sveriges nationella reformprogram 2015 (pdf)

Ta del av statistik från Eurostat

Dela gärna den här sidan: