Forska!Sverige

Ny rapport: Granskningsrapport 2020

Publicerad: 2021-02-05

I en ny rapport granskar Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd” regeringens arbete med att stärka life science-systemet i Sverige.

I vår årliga granskningsrapport synliggör vi vad regeringen gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet. Ta del gärna del av årets rapport och se tidigare rapporter.

Den 4 februari presenterade vi rapporten under ett riksdagsseminarium som vi arrangerade tillsammans med Rifo – Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare. Ta gärna del av vårt riksdagsseminarium i efterhand samt se vårt pressmeddelande och vår debattartikel i Dagens Samhälle.

Dela gärna den här sidan: