Forska!Sverige

Ny rapport: Granskningsrapport 2021

Publicerad: 2022-06-08

I en ny rapport granskar Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd” regeringens arbete med att stärka life science-systemet i Sverige.

I vår årliga granskningsrapport synliggör vi vad regeringen gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet. Ta del gärna del av årets rapport och se tidigare rapporter.

Den 8 juni samlade vi tillsammans med Rifo riksdagsledamöter och ledande life science-aktörer för att diskutera möjligheterna med precisionshälsa och vad som krävs för att utvecklingen ska komma befolkningen till del. Seminariet ägde rum i Sveriges riksdag där även granskningsrapporten presenterades.

Dela gärna den här sidan: