Forska!Sverige

Nytt faktablad: Demenssjukdomar

Publicerad: 2018-12-11

Hur vanligt är det med demenssjukdomar i Sverige? Hur många är drabbade? Vad kostar det samhället? Och hur kan forskning förbättra livet för de drabbade? Det kan du läsa om i Forska!Sveriges nya faktablad om demenssjukdomar.

Demens är ett samlingsnamn på ett flertal sjukdomar i hjärnan som gör det svårt att minnas och tolka sin omgivning. Det vanligaste sjukdomarna är Alzheimers, Lewykropps-, blodkärls-, och pannlobsdemens. Varje år insjuknar mellan 20 000 – 25 000 personer i en demenssjukdom i Sverige. Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka kraftigt efter 2020, när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder. Fram till 2050 beräknas förekomsten fördubblas.

– I vårt faktablad visar vi exempel på den medicinska forskningens betydelse för att skapa hälsa och välstånd. Du får också möta Agneta och Kaj, en patient och en forskare, som berättar om forskningens roll i deras liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar i takt med att man åldras. Åtta procent av alla de som är över 65 år eller äldre och nästan 50 procent av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Förutom oro och ångest för den enskilde och dess anhöriga, leder demenssjukdomar till stora kostnader för samhället.

– Genom forskning skapas ny kunskap som kan omsättas i förbättrade behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler. Men för varje skattekrona som används till sjukvård i Sverige går bara två öre till medicinsk forskning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara fyra öre per vårdkrona, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sveriges nya faktablad om demenssjukdomar är en del i serien ”Värdet av forskning”.

Läs även om Agneta Ingberg som berättar om hur det är att leva med Alzheimers samt Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi vid Göteborgs universitet, som berätta om forskningen kring demenssjukdomar.

Forska!Sverige har i samband med faktabladet skrivit regionala debattartiklar om demenssjukdomar och forskningens möjligheter. Undertecknare för de regionala debattartiklarna är:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Erik Renström, dekan Lunds universitet
Jonas Bonnedahl, forskningschef Kalmar läns landsting
Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden
Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhus
Anders Sylvan, fd landstingsdirektör Västerbottens läns landsting
Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet
Johan Dabrosin Söderholm, dekan Linköpings universitet
Mats Ulfendahl, ordförande Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation

Dela gärna den här sidan: