Forska!Sverige

Nytt faktablad om neurologisk sjukdom visar: Drabbade, kostnader och hopp för framtiden

Publicerad: 2021-05-30

Hur vanligt är det med neurologisk sjukdom i Sverige? Vad kostar det? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att rädda liv och spara pengar? Den 30 maj, på Internationella MS-dagen, presenterar Stiftelsen Forska!Sverige ett nytt faktablad som ger svar på frågorna.

Neurologiska sjukdomar omfattar hundratals olika tillstånd i hjärna, ryggmärg och lever. Sjukdomarna har skilda symptom och orsaker, är ofta kroniska och kan försämras över tid. De påverkar alla åldersgrupper och en stor del av Sveriges befolkning lever med någon form av neurologisk sjukdom.

–  Exempelvis lider 1,5 miljoner personer i Sverige av migrän, över 80 000 personer har Alzheimers sjukdom och omkring 22 000 personer lever med MS, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Stiftelsen Forska!Sverige.

Utöver ett lidande för den drabbade innebär sjukdomar i nervsystemet stora samhällskostnader. År 2017 uppskattades kostnaderna i Sverige till 25 miljarder kronor.

Sverige har länge varit internationellt ledande inom neurologisk forskning, inte minst på Parkinsons sjukdom. I faktabladet visar Stiftelsen Forska!Sverige på den medicinska forskningens stora betydelse för att förbättra livet för de drabbade och för samhällsekonomin.

–  Tack vare medicinsk forskning och utveckling har diagnostiken förbättrats och vi har fått effektivare behandlingar. Exempelvis har en ny sorts behandling för migrän minskat antalet anfall med 50 procent hos nära hälften av patienterna, och nya MS-mediciner har kunnat minska kostnaderna med cirka 22 000 kronor per patient och år, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Genom medicinsk forskning skapas ny kunskap som kan omsättas i förbättrade behandlingsmetoder. Det gör att vi kan leva längre och friskare liv.

–  Men för varje krona som används till sjukvård idag, investerar staten parallellt bara två öre i medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar regeringen att snarast ta beslut om att på sikt öka investeringsnivån till att motsvara fyra öre. Förslaget stöds av nära 80 procent av befolkningen enligt en Sifo-undersökning, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs även:

Forska!Sveriges faktablad om neurologisk sjukdom som är en del i serien Värdet av forskning.

En intervju med Eva Helmersson som berättar hur det är att leva med MS och hur medicinsk forskning gett henne bättre behandlingar utan svåra biverkningar.

En intervju med professor Malin Parmar som berättar om sin forskning och sitt arbete för att personer med Parkinsons sjukdom ska få bättre diagnostik och behandling i framtiden.

Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo.

År 2018 tilldelade Stiftelsen Forska!Sverige professor Lars Edvinsson en forskarutmärkelse för hans banbrytande upptäckt, som lett fram till nya läkemedel för patienter med migrän. Läs mer om priset och forskningen här.

Dela gärna den här sidan: