Forska!Sverige

Nytt faktablad om infektioner visar på det stora värdet av vaccin

Publicerad: 2021-02-23

WHO har sedan år 2009 utlyst globalt nödläge vid sex tillfällen. Alla har berott på virusinfektioner. Än idag kostar infektioner miljontals liv årligen. I ett nytt faktablad visar stiftelsen Forska!Sverige - med covid-19 som ett av de aktuella exemplen - på hur många som årligen drabbas av infektionssjukdomar, vad det kostar samhället och det stora värdet av vaccin.

År 2020 drabbades Sverige av pandemin covid-19 med symptom varierande från mild förkylning till svår lunginflammation och sepsis. Under pandemins första år avled två miljoner människor i världen, varav mer än 12 000 i Sverige.

Utöver ett stort mänskligt lidande kommer covid-19-pandemin innebära mycket stora samhällsekonomiska kostnader. Ett exempel är att svenska regioner och kommuner beviljades 20 miljarder i statsbidrag för merkostnader relaterade till sjukdomen, bara mellan februari och november år 2020.

I slutet av år 2020 godkändes flera vaccin mot covid-19. Vaccin skyddar mot infektionssjukdomar genom att, på ett kontrollerat vis, aktivera immunförsvaret mot hela eller delar av det som orsakar sjukdomen som till exempel virus, bakterier och parasiter.

–   I vårt faktablad visar vi på hur den medicinska forskningen både idag och historiskt räddat hundratals miljoner människoliv. Vaccinerna som godkändes under förra året är ett tydligt exempel på detta, säger Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Då många är oroliga för om vaccinerna är säkra att använda hoppas stiftelsen Forska!Sverige att det nya faktabladet ska kunna besvara några av de vanligaste frågorna.

–   En fråga många ställer är hur det är möjligt att utveckla ett vaccin på mindre än ett år, när det tidigare tagit 10–15 år. För att bringa klarhet har vi listat de åtta viktigaste faktorerna som bidragit till en snabb utveckling av coronavaccin, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

–   Ytterligare en fråga många ställer är ifall det finns biverkningar. Därför har vi även intervjuat vaccinforskaren Matti Sällberg som berättar mer om biverkningar och varför det är avgörande att vi alla vaccinerar oss, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs Forska!Sveriges faktablad om infektioner och vaccin som inkluderar en intervju med vaccinforskaren Matti Sällberg om processen att få fram ett coronavaccin, och varför det är så avgörande att vi vaccinerar oss.

Faktabladet är en del av Forska!Sveriges serie Värdet av Forskning.

Dela gärna den här sidan: