Forska!Sverige

Vaccin – den enda vägen ur en pandemi

Han drivs av nyfikenhet. För Matti Sällberg, vaccinforskaren som blivit tv-kändis under covid-19-pandemin, var forskning ett givet yrkesval. “Jag ville upptäcka nya saker och styra över min egen tid”, förklarar han.

Matti har forskat i över 30 år. Startskottet för den vaccinforskning han ägnat större delen av sitt liv åt var när han gjorde sin post-doc på Scripps Research Institute i USA. Där utvecklade han genetiska vaccin vilket då, för 25 år sedan, var en helt ny teknik. Senaste året har begreppet RNA-vaccin blivit allmänt känt, på grund av dess effektivitet i bekämpandet av coronaviruset.

Mattis forskning går ut på att förstå hur olika vaccinkomponenter aktiverar ett immunförsvar. Det finns sällan en ”magic bullet” som fungerar för allt. Istället måste man anpassa vaccinet efter vad som faktiskt kan fungera för olika sjukdomar.

Vid vårt samtal i februari 2021 är fokus på coronavaccin. När frågan om biverkningar kommer upp konstaterar Matti att det inte finns någon behandling som inte medför risk. Men, beroende på vad man försöker uppnå så måste man värdera risken på ett vettigt sätt. Det är där Läkemedelsverket kommer in. De granskar för att säkerställa att risken är acceptabel. “I nuläget har vaccin mot coronaviruset getts till 40 miljoner människor och vi har inte sett några riktigt allvarliga biverkningar. Det är betryggande”, menar Matti.

“Jag har svårt att se varför man inte skulle vaccinera sig. Vaccin är ju den enda vägen ur pandemin och jag tror inte att folk vill leva i ett nedstängt samhälle där man inte kan träffa sina nära och kära. Dessutom skulle vården haverera om vi inte får bukt på pandemin och i ett sånt läge skulle människor dö för att de inte kan få vanlig sjukvård”, säger Matti.

RNA-vaccin kan framställas storskaligt och snabbt. Det kan dessutom modifieras ganska fort. Det som kan bromsa tillgången till modifierade vacciner är det regulatoriska ramverket. Matti menar att det är viktigt att myndigheter håller så hög takt som möjligt i att utveckla kriterier för vad som krävs för godkännande. Coronaviruset förändrar sig och det kommer nya virus i framtiden. Vi måste därför fortsätta investera i forskning och utveckling, samtidigt som vi tar ställning till hur vi ska utnyttja den teknologi vi har på ett bra och säkert sätt.

Februari 2021

Dela gärna den här sidan: