Forska!Sverige

Så ska svensk forskning stärkas

Publicerad: 2015-09-15

Idag publicerar Vetenskapsrådet rapporten ”Forskningens framtid! Vägval för framtidens forskningssystem: Målbild och rekommendationer”. Här presenteras ett antal punkter som ska vara vägledande för det svenska forskningssystemet och stärka svensk forskning.

Vetenskapsrådet föreslår bland annat:

  • Ökade satsningar på fria projektbidrag.
  • Starkare stöd från lärosätena till den enskilde forskaren.
  • En satsning på världsledande forskningsmiljöer i Sverige.
  • Kraftsamla i nationella forskningsprogram.
  • Satsa på unga forskares karriärer.
  • Satsa på infrastruktur för forskningen.
  • Säkerställ jämställdheten i forskningen.
  • Öka forskningens genomslag utanför akademin.

Ladda ner rapporten (pdf)
Läs debattartikel i DN
Läs rapporten ”Forskningens framtid! – Medicin och hälsa” (pdf)

Dela gärna den här sidan: