Forska!Sverige

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

Publicerad: 2023-03-29

Vi rivstartade året med mycket konstruktiva workshops med medlemmarna i  ”Agenda för hälsa och välstånd”. Med en ny regering på plats vill vi bidra både med en gemensam nulägesanalys och prioriterade åtgärdsförslag för nuvarande mandatperiod.

Den 10 maj bjuder vi in till seminarium för att presentera rapporten med analys och beskrivning av 10 prioriterade åtgärder för ökad hälsa och stärkt välstånd i Sverige. Vi är mycket glada över det positiva gensvaret från regeringen som kommer att delta med två ministrar och en statssekreterare. Här finner du inbjudan till seminariet.

Vi har lanserat ett uppdaterat faktablad om cancer samt två videofilmer som visar värdet av cancerforskning. I mars var vi medarrangör till ett seminarium om nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård, för bättre utväxling av precisionshälsa.

Om detta och mer kan du läsa om i vårt nyhetsbrev.

Dela gärna den här sidan: