Forska!Sverige

Jubileumsskrift: ta del av vårt arbete de senaste 10 + 1 åren!

Publicerad: 2022-05-04

I jubileumsskriften tar du på ett lättöverskådligt sätt del av vårt arbete under de senaste 10 +1 åren, och inte minst resultaten det gett.

Den 1 december år 2021 firade vi 10 + 1 år under ett jubileum i Sveriges riksdag. I samband med det efterfrågades en jubileumsskrift för att på ett lättöverskådligt sätt sammanfatta de viktigaste delarna av vårt arbete sedan stiftelsens grundande år 2010, och inte minst visa på resultaten.

I vår jubileumsskrift kan du bland annat ta del av:

  • En sammanfattning av vårt arbete, våra event och vårt politiska påverkansarbete
  • En översikt av våra rapporter, faktablad och lanseringar genom åren
  • Och inte minst; några av de viktigaste resultaten av vårt arbete

Det är med både stolthet, ödmjukhet och tacksamhet som vi i arbetet med jubileumsskriften kunnat se tillbaka på allt det arbete som utförts av våra medarbetare, vår styrelse, medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” och andra engagerade personer. Arbetet hade heller inte varit möjligt utan våra donatorer och pro bono-donatorer.

Ett stort tack till alla er som bidragit till Forska!Sveriges arbete genom åren!

Dela gärna den här sidan: