Forska!Sverige

Ny rapport med 10 åtgärdsförslag för ökad hälsa och välstånd överlämnas till regeringen

Publicerad: 2023-05-10

Sverige står inför stora utmaningar inom hälsa och vård. Genom forskning och utveckling kan vi få effektivare prevention, diagnostik och behandlingar, men det finns hinder för att ta vara på den fulla potentialen. Idag överlämnar Stiftelsen Forska!Sverige och de 35 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” en ny rapport med analys och åtgärdsförslag till regeringen.

Medlemsföreningen ”Agenda för hälsa och välstånd” består av 35 organisationer som representerar universitet, vård, näringsliv, myndigheter, professions- och patientorganisationer.

– Vår kollektiva kunskap ger oss en stabil grund för nulägesanalys på systemnivå, vilket vi bidrar med i en ny rapport. Vi är inte minst oroade av att den statliga finansieringen till medicinsk forskning minskat. Det måste justeras snarast, för vårdens utveckling och patienternas skull, säger Tobias Alfvén, professor i global barnhälsa och ordförande för ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Med inriktning på nuvarande mandatperiod har medlemmarna enats om 10 högt prioriterade åtgärder som syftar till att Sverige ska ha

  • excellent forskning och utbildning,
  • kliniska studier som en integrerad del av vården,
  • effektiv implementering av precisionsmedicin och
  • en vård som agerar ”tidig användare”.

”Agenda för hälsa och välstånd” har även utvecklat handlingsplaner för åtgärdsförslagen med ambitionen att öka invånarnas hälsa och stärka landets välstånd.

Den nya rapporten presenteras och diskuteras på ett seminarium den 10 maj, där bland annat utbildningsminister Mats Persson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medverkar. Seminariet anordnas av Stiftelsen Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd”.

– Vi är mycket glada över att både sjukvårdsminister och utbildningsminister deltar i överlämnandet på dagens seminarium och hoppas att vårt arbete kan bidra till beslut som stärker den medicinska forskningen och utvecklingen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

—–

Läs rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2023 – 10 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Läs en sammanfattning av rapporten

Läs vår debattartikel i Aftonbladet

Läs mer om arbetet i Agenda för hälsa och välstånd

Se tidigare rapporter

Ta del av hela seminariet:

Dela gärna den här sidan: