Forska!Sverige

Nytt faktablad om diabetes visar: Drabbade, kostnader och hopp för framtiden

Publicerad: 2020-11-14

Hur vanligt är det med diabetes i Sverige? Vad kostar sjukdomen? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att spara pengar och förbättra livet för de drabbade? Den 14 november, på Världsdiabetesdagen, presenterar Forska!Sverige ett nytt faktablad som ger svar på frågorna.

Typ 1- och typ 2-diabetes är två skilda sjukdomar. Vid typ 1-diabetes angriper kroppens eget immunförsvar de insulinproducerande cellerna så de förstörs. Typ 2-diabetes leder till nedsatt insulinkänslighet och beror bland annat på livsstil och genetiska faktorer. Idag lever över 500 000 med diabetes i Sverige, vilket motsvarar ungefär 5 procent av befolkningen. Mörkertalet är dessutom stort då man räknar att en av tre typ 2-diabtiker har sjukdomen utan att veta om det.

I Sverige drabbas över 900 barn årligen av typ 1-diabetes. Sverige har efter Finland den högsta förekomsten i världen, vilket gör typ 1-diabetes till den vanligaste livshotande sjukdomen hos barn. Barn eller ungdomar som utvecklar typ 1-diabetes har en förväntad livslängd som är 14–18 år kortare jämfört med snittet i Sverige.

Utöver ett stort mänskligt lidande för de drabbade innebär diabetes stora samhällskostnader. Den totala kostnaden för sjukhusvård, jobbfrånvaro och medicinering av typ 2-diabtes år 2016 uppskattades till mellan 9 och 12,5 miljarder kronor.

– I vårt faktablad visar vi på den medicinska forskningens stora betydelse för att förbättra livet för de drabbade och för samhällsekonomin, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Genom medicinsk forskning skapas ny kunskap som kan omsättas i förbättrade behandlingsmetoder. Det gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler.

– Men för varje krona som används till sjukvård idag, investerar staten parallellt bara två öre i medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar regeringen att snarast ta beslut om att på sikt öka investeringsnivån till att motsvara fyra öre. Förslaget stöds av nära 80 procent av befolkningen enligt en Sifo-undersökning, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Se pressmeddelande

Läs Forska!Sveriges faktablad om diabetes som är en del i serien Värdet av forskning.

Se en kort film där extremsportaren Magnus berättar hur det är att leva med typ 1-diabetes och hur medicinsk forskning bidragit till att han idag är tillbaka i dykardräkten.

Se en kort film med professor Mikael Rydén som berättar om sin forskning för att försöka förstå mekanismerna bakom typ 2-diabetes.

Läs en intervju med professor Johnny Ludvigsson som berättar om sin forskning och förhoppningen att på sikt kunna bota typ 1-diabetes.

Läs ett urval av de artiklar som publicerades om faktabladet i samband med lansering.

Läs Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo.

Dela gärna den här sidan: