Forska!Sverige

“Vi skulle kunna bota typ 1-diabetes”

“Jag brukar kalla det ett inbördeskrig.” Typ 1-diabetes uppstår när kroppens eget immunförsvar börjar angripa och bryta ner de insulinproducerande cellerna - betacellerna, i bukspottkörteln. Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik i Linköping, har i över fyrtio år ägnat sig åt att försöka stoppa kriget.

“Kan vi bara stoppa kriget, exempelvis genom vaccination, så finns det flera spännande vägar att gå för att starta upp insulinproduktionen igen. Det skulle kunna bli ett sätt att bota typ 1-diabetes!” Johnny nämner bland annat stamcellsforskning som ett mycket intressent forskningsområde. Alternativt skulle man kunna försöka stimulera de få kvarvarande betacellerna att börja nybildas och på så sätt få igång insulinsekretionen igen.

Johnny har även ägnat mycket tid till att försöka förstå vad som utlöser inbördeskriget. Man vet att det finns en ärftlig komponent, men vad är det som gör att det är fem gånger vanligare med typ 1-diabetes i Finland jämfört med Estland trots att befolkningen är mycket lika rent genetiskt sett? Idag är forskarna tämligen överens om att svaret finns i miljöfaktorer och livsstil, men vi vet ännu idag inte vad som orsakar typ 1-diabetes.

I Sverige är det dubbelt så många barn som får typ 1-diabetes idag jämfört med i början på åttiotalet. ”Det är ju inte klokt att vi fortfarande inte kan förklara vad det beror på och därför inte heller förhindra det. Det tycker jag hör till den absolut viktigaste forskningen som finns!” säger Johnny.

”Jag har ett löfte att uppfylla! Jag har alltid sagt till alla barn att vi ska bota diabetes innan jag fyller hundra år, och det måste ju gå! Men då får vi ligga i.” skrattar Johnny.

Maj 2014

Dela gärna den här sidan: