Forska!Sverige

Nytt faktablad om psykisk ohälsa visar: Drabbade, kostnader och hopp för framtiden

Publicerad: 2021-10-10

Hur vanligt är det med psykisk ohälsa i Sverige? Vad kostar det? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att spara pengar och rädda liv? Den 10 oktober, på Världsdagen för psykisk hälsa, presenterar Forska!Sverige ett nytt faktablad som ger svar på frågorna.

Psykisk ohälsa omfattar både psykisk sjukdom och psykiska besvär som leder till nedsatt välbefinnande och påverkar den drabbades vardag. Diagnoser som omfattas är exempelvis depression, ångestsyndrom och schizofreni. Det påverkar alla åldersgrupper och en stor del av Sveriges befolkning lever med någon form av psykisk ohälsa.

– Nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och nära hälften kommer någon gång i livet att drabbas. Risken är högre för kvinnor än män och som högst i åldern 25 till 39 år, men även barn drabbas. Upp emot 15 procent av barn och unga mellan 10 och 24 år påverkas av psykisk ohälsa, säger Stefan Jacobson, överläkare, professor Karolinska Institutet och vice ordförande Forska!Sverige.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning i Sverige, vilket utöver ett stort lidande för den enskilde innebär höga samhällskostnader. År 2017 stod psykisk ohälsa för 48 procent av de indirekta kostnaderna vilket innebar 61 miljarder kronor i sjuk- och aktivitetsersättning. De totala samhällskostnaderna av psykisk hälsa uppsattas till nära 170 miljarder kronor årligen.

I faktabladet visar Stiftelsen Forska!Sverige på den medicinska forskningens stora betydelse för att förbättra livet för de drabbade och samtidigt spara pengar.

– Antalet självmord i Sverige har minskat sedan slutet av 1980-talet. En möjlig bidragande orsak är en ökad användning av antidepressiva läkemedel och förebyggande insatser. Forskning har även visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara en effektiv behandling vid depression och olika ångesttillstånd. En behandling med KBT beräknas betala sig självt drygt sex gånger om i minskade sjukskrivningar, säger Stefan Jacobson.

Genom medicinsk forskning skapas ny kunskap som kan omsättas i förbättrade behandlingsmetoder. Det gör att vi kan leva längre och friskare liv.

– För varje krona som används till sjukvård idag investerar staten parallellt bara två öre i medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar regeringen att snarast ta beslut om att på sikt öka investeringsnivån till att motsvara fyra öre. Förslaget stöds av 77 procent av befolkningen enligt en ny Sifo-undersökning, säger Stefan Jacobson.

——–

Läs Forska!Sveriges faktablad om psykisk ohälsa som är en del i serien Värdet av forskning

Se en intervju med Annika som redan vid 26 års ålder insjuknade i sin första psykos. Tack vare möjligheten att medverka i ett nytt evidensbaserat behandlingsprogram har hon varit psykosfri sedan år 2000.

Se Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet, berätta om sin forskning för att ge de som lider av psykisk ohälsa bättre behandlingar.

Läs Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo.

Dela gärna den här sidan: