Forska!Sverige

Annika drabbades av psykossjukdom

När Annika vid 26 års ålder insjuknade i sin första psykos var det en mycket skräckfylld upplevelse. Hon drabbades av hörselhallucinationer och upplevde att hon kämpade mot mörka krafter - en kamp på liv och död. Annika drog sig undan omgivningen och isolerade sig i sin lägenhet, där hon till slut helt gick in i sin egen värld.

När Annika till slut kom till sjukhus behandlades hon med antipsykotika, som till viss del hjälpte henne tillbaka till verkligheten. Medicinerna gav dock mycket svåra biverkningar med skakningar, stelhet och en påträngande rastlöshet i kroppen. Medicinerna gjorde henne även mycket trött på dagarna. På nätterna drabbades hon istället av en svår oro som höll henne vaken. De kommande åren skulle hon drabbas av ytterligare flera svåra psykoser.

Vändningen kom i mitten på 90-talet när Annika fick börja med en ny typ av medicin – andra generationens antipsykotika. Hon började känna sig bättre i kroppen och kunde slappna av på ett helt annat sätt än tidigare.

I samband med detta fick hon även chansen att medverka i ett nytt evidensbaserat behandlingsprogram – integrerad psykiatri. En viktig komponent i behandlingen är att den drabbade själv får vara delaktig i och styra över sin behandling. Både medicinen och detta nya behandlingssätt har betytt oerhört mycket för Annika, som nu har varit psykosfri sedan år 2000.

Genom forskning har nya mediciner med betydligt lindrigare biverkningar än första generationens antipsykotika utvecklats. De är dock långt ifrån tillräckliga. Biverkningar som till exempel viktuppgång är fortfarande vanliga och en fortsatt satsning på sökandet efter effektivare behandling är viktig.

 

“Det behandlingsprogram som hjälpte Annika att hantera sin sjukdom och sitt liv kallas numera Resursgrupps-ACT och breddinförs nu i stora delar av Sverige.” Lennart Lundin, psykolog och Schizofreniförbundets 1:e vice ordförande.”

September 2014

Dela gärna den här sidan: