Forska!Sverige

Stiftelsens grundande

Forska!Sverige stiftades formellt år 2010 genom ett upprop där följande personer skrev på målet om att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet.

Listan nedan visar personerna som skrev under uppropet och positionerna de hade vid stiftelsen bildande, september 2010.

Uppropet undertecknades av


Signhild Arnegård Hansen

Grundare och ägare Svenska Lantchips & ordf. Svenskt Näringsliv 2007-2010


Göran Arvidsson

Forskningsledare Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 1988-2007, docent företagsekonomi, sjukvårdsanalytiker, vetenskaplig rådgivare IVA


Jan Bagge

Forskningshandläggare, Reumatikerförbundet


Marie Beckman Suurküla

Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset & biträdande landstingsdirektör, Uppsala


Per Belfrage

Professor emeritus, Lunds Universitet


Hans Bergström

Chefredaktör DN 1995-2000 & 2001-2003, docent, skribent & vice ordf. IVA:s avd XI för Forskning och utbildning


Richard Bergström

VD, LIF – de forskande läkemedelsföretagen


Håkan Billig

Professor, fysiologi, Göteborgs Universitet, huvudsekreterare för medicin vid Vetenskapsrådet 2003-2009


Olle Björk

Generalsekreterare, Barncancerfonden


Ingalill Bjöörn

Ordförande Astma- och Allergiförbundet


Patrik Brundin

Professor, neurovetenskap, Lunds Universitet


Dan Brändström

Professor, ordförande Vetenskap & Allmänhet, VD Riksbankens jubileumsfond 1993-2006


Anne Carlsson

Ordförande, Reumatikerförbundet


Arvid Carlsson

Nobelpristagare 2000, professor emeritus, Göteborgs Universitet


Ingvar Carlsson

Statsminister 1986-1991, 1994-1996


Lena Carlsson

Professor, molekylär och klinisk medicin, Göteborgs Universitet


Helena Edlund

Professor, molekylär embryologi, Umeå Universitet


Anders Ekblom

Forskningschef, AstraZeneca


Sven Enerbäck

Professor, medicinsk genetik & klinisk genetik, Göteborgs Universitet


Sigbrit Franke

Professor, pedagogik, universitetskansler 1999-2007, rektor Umeå Universitet 1992-1998


Peter Friberg

Vice ordförande, Svenska Läkaresällskapet


Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist

Affärsrådgivare och styrelseordförande i bl a Stiftelsen för strategisk forskning och Ruter Dam


Henrik Hammar

Regionråd, Region Skåne


Göran Hansson

Professor, experimentell kardiovaskulär forskning, Karolinska Institutet & vice ordförande i Nobelstiftelsen


Outi Hovatta

Professor, överläkare – Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet


Chris Heister

Landshövding Västerbotten, ordförande Tillväxtverket & finanslandstingsråd Stockholm 2006-2007.


Carl-Henrik Heldin

Professor, molekylär cellbiologi, Uppsala Universitet


Staffan Hildebrand

Regissör


Bo Ingemarson

Generalsekreterare Hjärnfonden


Lars Isaksson

Ordförande Stiftelsestyrelsen Högskolan i Jönköping & ordförande i Landstingsförbundet 1997-2006


Staffan Josephson

Generalsekreterare Hjärt- och lungfonden


Lars Klareskog

Professor, chef för enheten för reumatologi, Karolinska Institutet


Klas Kullander

Professor, genetisk utvecklingsbiologi, Uppsala Universitet


Ingrid Kössler

Ordförande Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation


Sune Larsson

Forsknings- och utvecklingsdirektör, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Carola Lemne

VD Praktikertjänst


Per Ludvigsson

Styrelseordförande Inter IKEA koncernen, styrelseledamot IKANO koncernen, Studsvik AB & Good Cause Holding AB


Göran Magnusson

Ordförande Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning


Björn O Nilsson

VD Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien


Anna Nilsson Vindefjärd

Dr. medicinsk innovationskunskap, Vetenskapsattaché 2004-2006, Forsknings-.& innovationspolitisk direktör, LIF – de forskande läkemedelsföretagen 2007-2011


Sture Nordh

Ordförande TCO


Annelie Nordström

Ordförande Kommunal


Staffan Normark

Ständig Sekreterare, Kungliga Vetenskapsakademien


Björn Odlander

Grundare och partner, HealthCap


Ingalill Rahm Hallberg

Professor, Vårdalinstitutet, vice rektor, Lunds Universitet


Nina Rehnqvist

Ordförande Statens beredning för medicinsk utvärdering & professor, kardiologi, Karolinska Institutet


Anders Rosén

Ordförande Stiftelsen för Pharmaceutical Medicine


Daniel Sachs

VD Proventus


Bengt Samuelsson

Nobelpristagare 1982, professor emeritus & rektor Karolinska Institutet 1983-1995


Akbar Seddigh

Grundare Ortivus, styrelseordförande i bl. a. Elekta, Innovationsbron & Blekinge Tekniska Högskola


Michael Sohlman

VD Nobelstiftelsen


Olle Stendahl

Professor, medicinsk mikrobiologi, Linköpings Universitet


Carl Johan Sundberg

Docent, fysiologi, chef för enheten för BioEntreprenörskap, Karolinska Institutet, grundare av Euroscience Open Forum & vice-president EuroScience


Ann-Christin Tauberman

Generaldirektör, Hälso- och sjukvårdsenheten, Socialdepartementet


Lena Treschow Torell

Professor, fysik, preses i IVAs styrelse, styrelseledamot i bl a Investor, Dagens Industri, Saab, SKF, ÅF och Chalmers


Mathias Uhlén

Professor, mikrobiologi, Kungliga Tekniska Högskolan & grundare av ett flertal företag, bl a Pyrosequencing, Affibody och Creative Peptides


Per Unckel

Landshövding, Stockholms län, Avliden 2011


Ursula Tengelin

Generalsekreterare, Cancerfonden


Mats Ulfendahl

Professor, experimentell audiologi och otologi, Karolinska Institutet


Anders Wall

Dr. h.c. mult


Marcus Wallenberg

Ordförande Skandinaviska Enskilda Banken


Torsten Wiesel

Nobelpristagare 1981 & rektor Rockefeller University 1991-1998


Hans Wigzell

Professor, immunologi & rektor Karolinska Institutet 1995-2003


Karin Öllinger

Professor, experimentell patologi, Linköpings Universitet

Dela gärna den här sidan: