Forska!Sverige

Sveriges ställning inom forskning

Sverige står inför att antal utmaningar, bland annat så har Sveriges ställning inom medicinsk forskning försvagats. Här kan du ladda ner och läsa rapporter och referenser om detta.

 

Forskningens framtid! Vägval för framtidens forskningssystem – Mål och rekommendationer

Vetenskapsrådet (2015)

Ladda ner

Forskningens framtid! Ämnesöversikt 2014: Medicin och hälsa

Vetenskapsrådet (2015)

Ladda ner

Forskningens framtid! Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv

Vetenskapsrådet (2015)

Ladda ner

Fostering Breakthrough Research: A Comparative Study

Öquist G, Benner M (2012)

Ladda ner

Present Status and Future Potential for Medical Research in the Nordic Countries

The joint committee of the Nordic Research Councils (2011)

Ladda ner

Den Svenska Produktionen av Högt Citerade Publikationer

Vetenskapsrådet (2010)

Ladda ner

Clinical Research in Finland and Sweden

Academy of Finland, Vetenskapsrådet (2009)

Ladda ner

Kunskapsbaserad och innovativ utveckling för hälsa och välfärd – ett urval av regeringens vidtagna åtgärder

Socialdepartementet (2014)

Ladda ner

Life Science - Satsningar inom livsvetenskap i Sverige

Utbildningsdepartementet (2014)

Ladda ner

Välfärdsutvecklingsrådets delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådet (2011)

Ladda ner

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådet (2012)

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: