Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sverige-dagen 2019

Är politikerna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Vad behövs för att Sverige ska kunna komma ikapp andra länder? Det…

Forska!Sverige-dagen 2019

Är politikerna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Vad behövs för att Sverige ska komma ikapp andra länder? Det är…

Hans Wigzell tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse

Hans Wigzell får stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2019. Forska!Sverige vill med utmärkelsen uppmärksamma Wigzells livslånga insats för att stärka Sverige som life science-nation och för att stärka vetenskapens ställning. Utmärkelsen delas…

Anna Wedell tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019 tilldelas professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Utmärkelsen uppmärksammar professor Wedells insatser för att upptäcka medfödda och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos barn. Utmärkelsen delas…

Forska!Sverige kommenterar budgetpropositionen

Regeringen har uttalat att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation och erbjuda en vård i världsklass. Bra ambitioner, inte minst givet att allmänheten anser att sjukvården är vårt viktigaste samhällsproblem.…

Almedalsveckan 2019

Forska!Sverige var på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi arrangerade två egna event och vår generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd deltog som talare på andra seminarium och rundabordssamtal. Bilder, videoklipp och…