Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sverige kommenterar budgetpropositionen

Regeringen har uttalat att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation och erbjuda en vård i världsklass. Bra ambitioner, inte minst givet att allmänheten anser att sjukvården är vårt viktigaste samhällsproblem.…

Almedalsveckan 2019

Forska!Sverige var på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi arrangerade två egna event och vår generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd deltog som talare på andra seminarium och rundabordssamtal. Bilder, videoklipp och…

Välkomna att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev kan ni ta del av flera nysläppta rapporter, debattartiklar och event. Vi bjuder även in till våra två seminarier i Almedalen där ni får möjlighet att…

Öka investeringarna i medicinsk forskning

Regeringen uttalade nyligen en ambition att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Även allmänheten anser att Sverige ska vara världsledande när det gäller medicinsk forskning. Samtidigt visar en ny…

Forska!Sveriges lägesrapport 2019

De statliga investeringarna i forskning och utveckling (FoU) minskar i förhållande till BNP. Kliniska läkemedelsprövningar har mer än halverats sedan år 2004. Det är två exempel på negativa trender som…