Forska!Sverige

"Det finns mycket att vinna på att satsa på allergiforskningen"

”En fråga som ofta ställs är: varför blir en del allergiska och andra inte? Och svaret är att vi faktiskt inte vet till fullo ännu” säger Mirja Vetander, barnläkare och forskare inom födoämnesallergi vid Karolinska Institutet. Både genetiska faktorer och miljöfaktorer kan spela en viktig roll, men det är inte hela svaret. ”Det är ett pussel som vi håller på att lägga”.

Mirja Vetander, barnläkare och forskare inom födoämnesallergi vid Karolinska Institutet

Mellan 5 och 10 % av alla barn och ungdomar har matallergi. Allergin beror på en överkänslighet mot proteiner i födan, så kallade allergener, som i normala fall inte är farliga. Vid en allergisk reaktion reagerar kroppens immunförsvar och bildar antikroppar mot ämnet. Detta startar en inflammatorisk reaktion som i allvarliga fall kan leda till en livshotande allergisk chock.

”Vi kallar det att leva med risk” förklarar Mirja. Det är något som personen hela tiden måste förhålla sig till i varje situation. Vardagsaktiviteter såsom restaurangbesök kan vara skrämmande och till och med uppfattas som livshotande. En del barn blir rädda för att äta. Den ständiga vaksamhet som krävs för att undvika maten i fråga och inskränkningarna som det innebär i vardagslivet kan vara mycket påfrestande för alla i familjen.

Det finns i nuläget ingen botande behandling av matallergi, men forskning pågår, inte minst i Sverige. ”I mitt forskningsprojekt, FASTX-studien som leds av Caroline Nilsson vid Karolinska Institutet, försöker vi hitta en bot mot svår jordnötsallergi. Genom att ge patienterna jordnötter i ytterst små, men successivt ökande mängder, hoppas vi att kroppen till slut ska vänja sig vid jordnötterna. Samtidigt ger vi också ett läkemedel som förhindrar eller mildrar allergiska reaktioner och därmed skyddar patienterna under behandlingen. Genom att kombinera dessa behandlingar kan vi hjälpa de allra svårast allergiska – de som behöver det mest” säger Mirja.

Behandlingen har visat sig vara en effektiv bot mot jordnötsallergi för flera av ungdomarna i studien. De kan idag äta jordnötter helt utan besvär och leva ett friskt liv utan den konstanta oron för att oavsiktligt få i sig jordnötter. För dem har forskningen förändrat livet.

Utöver att försöka bota allergier nämner Mirja prevention som ett viktigt forskningsfält för framtiden. ”Tänk om vi i framtiden kan förhindra att allergier över huvud taget uppstår – det vore ju fantastiskt!”

Mars 2017

Dela gärna den här sidan: