Forska!Sverige

Ewa diagnostiserades med sarkom

Hon hade haft ont i magen och andra diffusa symptom under en längre tid. När problemen blev akuta blev Ewa opererad och läkarna kunde då konstatera att hon drabbats av sarkom.

Ewa Carlsson

Sarkom är ett samlingsnamn för en mängd olika sorters cancer som uppstår i kroppens stödjevävnader, till exempel brosk, fett, bindväv, muskler eller blodkärl. Ewa Carlsson hade en tumör i tunntarmen som kallas GIST, gastrointestinal stromacellstumör.

Det var omtumlande för Ewa att få ett cancerbesked. Hon befann sig mitt i livet, var 40 år och hade en liten son som var två år gammal. Innan hon fick beskedet från läkarna hade hon aldrig hört talas om att det fanns något som hette sarkom.

Behandlingen gick väl. Efter operationen fick hon ta medicin i två och ett halvt år som dämpade eventuell fortsatt tumörbildning. Under tiden kunde hon fortsätta sitt arbete. Idag mår Ewa bra, arbetar och tar hand om sina hästar, något som var en fast punkt som gav henne kraft att ta sig igenom sjukdomen. Hon är tacksam över att ha fått bra stöd och behandling.

Sarkom är en ganska ovanlig form av cancer. Diagnosen utgör endast cirka en procent av dem som får cancer. Mellan 600 och 800 personer diagnosticeras med någon typ av sarkom varje år.

Att det är en ovanlig och varierande cancerform gör det svårare för vården att upptäcka den. Med mer forskning kan sjukdomen hittas och behandlas ett tidigare stadium. Genom att kartlägga och studera tumörernas gener kan dessa kategoriseras och behandlas på ett mer träffsäkert sätt, vilket kommer att leda till att fler drabbade kommer att bli friska.

November 2022

Ta del av Forska!Sveriges faktablad om cancer.

Dela gärna den här sidan: