Forska!Sverige

Förhoppningen - botemedel inom 10–15 år

”Den typiska patienten är en kvinna i 60-årsåldern, men ledgångsreumatism drabbar också yngre och även män”, säger Anca Catrina, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet.

Sjukdomen uppstår då immunförsvaret går till attack mot den egna kroppen och skapar en inflammation som utan behandling bryter ner lederna. Det är smärtsamt, handikappande och dessutom lider patienten av en stor trötthet som påverkar hela livet. Orsaken till ledgångsreumatism är ännu inte helt klarlagd, men forskning har visat att både det genetiska arvet och miljöfaktorer som rökning påverkar risken att insjukna.

”Tack vare framgångsrik forskning finns idag flertalet behandlingsalternativ som siktar in sig på olika sjukdomsvägar. Idag vet vi att med en aktiv behandling tidigt och starkt, så ökar chansen till låg sjukdomsaktivitet senare i livet och att man då behöver mindre behandling och till och med kan vara läkemedelsfri”, säger Anca Catrina.

Ledgångsreumatism är obotligt, men tack vare de biomarkörer som kan finnas upp till 15 år innan sjukdomsdebuten, finns hoppet om att förebygga och till och med bota inom räckhåll.

”Mitt intresse för forskning kom i slutet av 90-talet. Då hade TNF-hämmarna, de första så kallade biologiska läkemedlen anlänt till reumatologklinikerna, vilket gjorde enorm skillnad för patienterna. Det hände väldigt mycket inom forskningen och jag kände att det här var en resa jag ville vara med på och bidra till”, säger Anca Catrina.

Idag jobbar Anca Catrina och hennes team translationellt med grundforskning och kliniska studier. Fokus är biomarkörer, så kallade ACPAs, en särskild typ av antikroppar som är viktiga som diagnosverktyg även om deras betydelse för sjukdomen är oklar.

”Vi tror att ACPAs påverkar nedbrytningen av ben och att de och på så sätt orsakar inflammation i lederna”, säger Anca Catrina. Hon prövar nu om ett läkemedel mot osteoporos kan blockera ledgångsreumatism tidigt i sjukdomsförloppet.

Oktober 2020

Dela gärna den här sidan: