Forska!Sverige

Birgitta diagnostiserades med ledgångsreumstism

Den första advent 1986 vaknar 24-åriga Birgitta och kan knappt ta sig ur sängen. När fötterna nuddar golvet uppstår en outhärdlig smärta. På utsidan ser allting bra ut, men någonting är definitivt fel.

Sju månader senare får hon diagnosen, ledgångsreumatism. Birgitta har då helt tvingats anpassa sitt liv efter sjukdomen, med 16-18 timmars sömn per dygn, svåra smärtor och sjukskrivning på heltid.

Efter 13 år med mer eller mindre lyckade behandlingsresultat, får Birgitta prova en ny typ av behandling med biologiska läkemedel. Redan tre dagar senare upplever hon en enorm förbättring. Hon vaknar utvilad och kan ta sig ur sin säng på två minuter, något som tidigare tagit upp till en timme. Skillnaden är så fantastisk att Birgitta känner att hon har “fått tillbaka sitt liv” och vågar t.o.m. fria till sin man. Idag kan Birgitta leva ett förhållandevis väl fungerande liv.

Forskningen inom reumatologi har under de senaste årtiondena lett till effektivare behandlingar, mot bland annat RA. Under 1980-talet kunde bara 20 procent av RA-patienterna leva ett normalt liv nio år efter diagnos, 40 procent var uttalat invalidiserade. De biologiska läkemedlen har gjort skillnad, men fortfarande är det cirka 30 procent av patienterna som inte svarar på behandlingen och en fortsatt satsning på medicinsk forskning är viktigt.

Juni 2014

Dela gärna den här sidan: