Forska!Sverige

Drömmen - att bibehålla bentätheten hos unga kvinnor

”Osteoporos innebär att skelettet minskar i hållfasthet, och i och med att hållfastheten minskar ökar risken att få frakturer”, säger Kristina Åkesson, professor i ortopedi, enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning vid Lunds universitet.

I Sverige uppstår årligen 80 000 – 90 000 benskörhetsfrakturer, varav cirka 15 000 – 16 000 i höfterna. ”Många som drabbas av en höftfraktur återfår inte gångförmågan. Det innebär att personen antingen behöver hemhjälp eller flytta till ett nytt boende. Många överlever inte första året”, säger Kristina Åkesson.

Kristina Åkesson kom in på osteoporosforskningen från ortopedin i början av 1990-talet. Hon började intressera sig för varför patienterna hamnade hos dem och hur de kunde förebygga att personerna fick ytterligare frakturer. ”När jag började såg situationen helt annorlunda ut för de som drabbats av exempelvis en osteoporosrelaterad höftfraktur. Vi hade dåliga operationsmetoder och de var inte högt prioriterade inom vården”, säger Kristina Åkesson.

Tack vare forskning och utveckling finns idag flera behandlingsalternativ för den som drabbas av osteoporos eller en osteoporosrelaterad fraktur. Inom ortopedin får personen hjälp att återfå funktionsförmågan och det finns läkemedel som bygger upp och stärker skelettet, vilket leder till färre frakturer. Det finns även en betydligt större kunskap om osteoporos hos allmänheten och i läkarkåren. ”Men har det gått fort nog? Nej, det tycker jag inte. Det är fortfarande alldeles för få som behandlas”, säger Kristina Åkesson.

Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år löper risk att få en benskörhetsfraktur under sin livstid. Tack vare forskningsframsteg kan detta ändras. ”Inom tio år tror jag att vi kommer ha en bättre förståelse för vilka faktorer som bidrar till att vi bibehåller bentätheten hos unga kvinnor. Om vi även lyckas implementera frakturkedjor som en integrerad del av sjukvården för de patienter som precis haft en fraktur så tror jag att vi skulle fånga upp många fler patienter än idag”, säger Kristina Åkesson.

Oktober 2020

Dela gärna den här sidan: