Forska!Sverige

CAR-T ger immunsystemet superkrafter

”Drömmen med forskningen är att man ska kunna hitta personer med risk att utveckla lymfom och erbjuda behandling så att de kan undvika att få det”, säger Gunilla Enblad som är professor och överläkare i onkologi och forskar om lymfom, ett samlingsnamn för olika sorters cancer som uppstår i lymfsystemet.

Gunilla Enblad, Uppsala Akademiska sjukhus

Gunilla Enblad, Foto Mikael Wallerstedt

I sin forskning undersöker Gunilla sjukdomens biologi, hur den påverkar och utvecklas i kroppen, men också hur den kan behandlas med hjälp av så kallad immunterapi. Det är ett nytt sätt att behandla cancer som kompletterar de tidigare och mer välkända metoderna strålbehandling, kirurgi och cellgifter.

Immunterapin CAR-T går ut på att använda kroppens eget immunsystem för att bekämpa sjukdomen. Patientens vita blodkroppar (T-celler) tas ut och utrustas med protein på ytan, CAR (chimeric antigen receptor), så att de blir bättre på att känna igen och förgöra cancerceller.

De omprogrammerade cellerna förs sedan tillbaka till patienten genom en intravenös injektion.

Behandlingen ges vid ett enda tillfälle och kräver bara sjukhusvård under ett par veckor, vilket är kort tid jämfört med exempelvis behandling med cytostatika. Den har också, relativt sett, färre biverkningar.

I Gunillas forskning ges behandlingen efter att ordinarie cancerbehandling har misslyckats. ”Vi ser personer, som vi med erfarenhet skulle säga är obotligt sjuka, bli friska. Det är otroligt roligt”, säger Gunilla.

Mer forskning som ger större effekt av behandlingen, samt bättre och billigare sätt att ta fram de modifierade CAR-T-cellerna, kan sänka kostnaderna för vad som idag är en dyr engångsbehandling.

”Största hindret för att bedriva den här forskningen är ekonomi. Även om vi har anslag från olika håll, så är det dyrt att ta fram de CAR-T-celler som behövs. Tyvärr är det svårt att få pengar till kliniska studier i Sverige”, säger Gunilla.

Användningen av CAR-T började i USA. År 2014 behandlades de första patienterna i Sverige med metoden inom ramen för en klinisk studie, vilket var den första utanför USA. Sedan år 2019 är CAR-T-terapi godkänd i Sverige för behandling av lymfom och akut lymfatisk leukemi, en form av blodcancer.

Med mer forskning kan fler bli botade och metoden kan även komma att användas vid fler cancerformer. Nästa sjukdom som Gunilla siktar på att försöka behandla är hjärntumörer.

Oktober 2022

Ta del av Forska!Sveriges faktablad om cancer.

 

Dela gärna den här sidan: