Forska!Sverige

"Tillgång till effektiva antibiotika för alla är en mänsklig rättighet"

Anna Zorzet arbetar sedan 10 år hos ReAct – Action on Antibiotic Resistance: ett internationellt nätverk som jobbar för att antibiotikaresistens ska bli en mer prioriterad fråga på den politiska dagordningen. ”Det blir ett viktigt arbete eftersom antibiotikaresistens inte är en enskild sjukdom med en tydlig patientgrupp, utan det är många olika sjukdomar som påverkas.”

Få andra mediciner har minskat dödligheten i så hög grad som antibiotikan. När man införde behandling med penicillin vid blodförgiftning av lunginflammation gick dödligheten ner från 90 till 10 %. Den stora antibiotikaanvändningen hos både människor och djur har dock lett till en omfattande utveckling av antibiotikaresistens. ”Antibiotikaresistens skördar många liv och problemet är att vi har byggt upp hela vår basala sjukvård på att vi har tillgång till effektiva antibiotika”.

Sverige har en internationellt sett gynnsam situation med låga nivåer av antibiotikaresistens, men frågan måste behandlas globalt. ”Liksom med covid-19, har vi inte löst det för alla har vi inte löst det för någon. Även om t.ex. nyfödda barn dör av resistenta infektioner i större utsträckning i andra länder med mindre gynnsam situation än Sverige så är vi inte förskonade ifrån problemet. Barn dör av resistenta infektioner här i Sverige också även om det är sällan.”

År 2016 antogs en politisk deklaration i FN där länder skrev under på att man måste adressera antibiotikaresistensfrågan. Sedan dess har det inte hänt så mycket som man hoppats, berättar Anna. ”Man behöver ett förnyat ledarskap för att det är så komplext. Antibiotikaresistens kräver politiska åtgärder, men även teknisk innovation för att lösas. Det kräver mycket engagemang från regeringar: vi kan inte lämna antibiotikautvecklingen till marknaden rakt av, utan det är något som vi måste ta tag i tillsammans.”

November 2021

Dela gärna den här sidan: